-->
 THANE GYMKHANA OFFICER'S CLUB 
KOPARI COLONY THANE (EAST)
                                                                                     TENNIS TOURNAMENTS 2014
 CATEGORY --     35 + DOUBLES ( AMATEUR  PLAYERS ONLY)
SR          NO. NAME + PARTNER
1 DHARMENDRA SHARMA    &  JAGJEET SINGH*  
 
2      
12:00 PM
3        
   
4 MOHAN  & GAJENDRA SINGH    
2:30 PM
5      
   
6 SANDEEP KAWLE    & SANKET NAIK        
12:00 PM  
7        
   
8 AMIT KAPADIA        & PRAVIN PATNI    
 
9      
   
10 VINAY SHARMA    &  AKSHAY SHARMA       
12:00 PM  
11            
     
12 SURVADE   & VIJAY BAONEY      
2:30 PM  
13        
     
14 ANOOP WADHWA    & MANOJ KHATRI        
12:30 PM  
15        
   
16 YATI GUJRATHI  &    ANKUSH                
 
17 ANIL KAPOOR      & DINESH LAUNGANI*     
   
18        
12:30 PM  
19 Vikas Vij & P        
11:00 AM    
20 BHARAT KALASKAR  & RAMESH GIRI      
3:00 PM  
21        
     
22 KALPESH SONI    & TIWARI            
12:30 PM    
23          
     
24 PREM SHETTY  &  GIRISH KANDPAL      
   
25        
     
26 NILESH BHOJANE  & NIRMAL PINCHA        
1:00 PM    
27            
     
28 DEVESH    &   JIMMY      
3:00 PM  
29        
     
30 ANURUDDHA DALVI & HARISH        
1:00 PM  
31        
   
32 YATIN TELANG & RICKKY PUNWANI*    
         
33 GAURAV KAPADIA     & GAUTAM CHANDE*    
   
34        
1:00 PM  
35  RAVI JOUKANI  & DR RAJESH MITTAL        
     
36        
3:00 PM  
37 RAVI TRIVEDI  & RAMAN ABROL      
     
38            
1:30 PM    
39 GUJRATHI    &      AJAY SAWANT        
11:00 AM    
40
MEGH SHAH &  AATISH TRIPATHI
     
   
41 ALIM  KHAN     &   ANIL VYAS      
     
42          
1:30 PM    
43 KRISHNA DEVENDRA   & SUNIL PATIL            
     
44        
3:30 PM  
45 RAJESH SINGH     &   VIPUL      
11:30 AM    
46 MAHADEV & RAJ MADAPATI        
1:30 PM  
47 Paul Manohar  & P      
11.30 am  
48 DR NITIN DESHPANDE    &   HEMANT JAGTAP    
 
49 KARAN SINGH   &  VINAYAK BETGIRI    
   
50        
2:00 PM  
51 Vijay Meher & Ajit        
11.30 am    
52 Capt Suresh & Amit Shinde      
3:30 PM  
53        
     
54 CLIFF  & GLEN          
2:00 PM  
55        
   
56 DHARAM PATULE  &    VINOD KALOTRA    
 
57      
   
58 AJAY KHANKUJE  & AMITABH VIJAY KUMAR      
2:00 PM  
59          
   
60 PRAVIN KAWALE & P    
3:30 PM
61      
   
62 VIJAY PUNJABI & ASHISH KAKRIYA      
2:30 PM
63 BYE    
 
64 BHUSHAN   AKUT  & AJAY LAKHOTIYA*   


Copyrights©Reserved 2010. Thane Sports.