-->
 THANE GYMKHANA OFFICER'S CLUB 
KOPARI COLONY THANE (EAST)
                                                                                     TENNIS TOURNAMENTS 2014
 CATEGORY --     35 + DOUBLES ( AMATEUR  PLAYERS ONLY)
SR          NO. NAME + PARTNER
1 DHARMENDRA SHARMA    &  JAGJEET SINGH*  
 
2      
12:00 PM
3        
   
4 MOHAN                               & GAJENDRA SINGH    
2:30 PM
5      
   
6 SANDEEP KAWLE    & SANKET NAIK        
12:00 PM  
7        
   
8 AMIT KAPADIA                               & PRAVIN PATNI    
 
9      
   
10 VINAY SHARMA                   &  AKSHAY SHARMA       
12:00 PM  
11            
     
12 SURVADE                              & VIJAY BAONEY      
2:30 PM  
13        
     
14 ANOOP WADHWA             & MANOJ KHATRI        
12:30 PM  
15        
   
16 YATI GUJRATHI  &              ANKUSH                
 
17 ANIL KAPOOR                      & DINESH LAUNGANI*     
   
18        
12:30 PM  
19 Vikas Vij & P        
11:00 AM    
20 BHARAT KALASKAR            & RAMESH GIRI      
3:00 PM  
21        
     
22 KALPESH SONI                     & TIWARI            
12:30 PM    
23          
     
24 PREM SHETTY                      &  GIRISH KANDPAL      
   
25        
     
26 NILESH BHOJANE               & NIRMAL PINCHA        
1:00 PM    
27            
     
28 DEVESH                                &       JIMMY      
3:00 PM  
29        
     
30 ANURUDDHA DALVI            & HARISH        
1:00 PM  
31        
   
32 YATIN TELANG                     & RICKKY PUNWANI*    
         
33 GAURAV KAPADIA                  & GAUTAM CHANDE*    
   
34        
1:00 PM  
35  RAVI JOUKANI                      & DR RAJESH MITTAL        
     
36        
3:00 PM  
37 RAVI TRIVEDI                      & RAMAN ABROL      
     
38            
1:30 PM    
39 GUJRATHI                                      &                AJAY SAWANT        
11:00 AM    
40 MEGH SHAH &  AATISH TRIPATHI      
   
41 ALIM  KHAN                         &   ANIL VYAS      
     
42          
1:30 PM    
43 KRISHNA DEVENDRA           & SUNIL PATIL            
     
44        
3:30 PM  
45 RAJESH SINGH                      &              VIPUL      
11:30 AM    
46 MAHADEV & RAJ MADAPATI        
1:30 PM  
47 Paul Manohar             & P      
11.30 am  
48 DR NITIN DESHPANDE            &        HEMANT JAGTAP    
 
49 KARAN SINGH                      &  VINAYAK BETGIRI    
   
50        
2:00 PM  
51 Vijay Meher & Ajit        
11.30 am    
52 Capt Suresh & Amit Shinde      
3:30 PM  
53        
     
54 CLIFF                                    & GLEN          
2:00 PM  
55        
   
56 DHARAM PATULE                 &               VINOD KALOTRA    
 
57      
   
58 AJAY KHANKUJE                   & AMITABH VIJAY KUMAR      
2:00 PM  
59          
   
60 PRAVIN KAWALE               & P    
3:30 PM
61      
   
62 VIJAY PUNJABI                      & ASHISH KAKRIYA      
2:30 PM
63 BYE    
 
64 BHUSHAN   AKUT  & AJAY LAKHOTIYA*   


Copyrights©Reserved 2010. Thane Sports.