-->
 THANE GYMKHANA OFFICER'S CLUB 
KOPARI COLONY THANE (EAST)
                                               TENNIS TOURNAMENTS 2014
 CATEGORY --     45 + DOUBLES ( AMATEUR  PLAYERS ONLY)
SR          NO. NAME + PARTNER
1 BHUSHAN AKUT         & AJAY LALKHOTIYA*  
 
2 Q1    
9.30 am
3  DR BASANGAR     &                  RAJPUT      
7.30 am  
4 Kalaskar & Giri    
 
5 RAJ GIL & K VENGSARKAR    
7.30 am  
6 DR UDAY TEKADE          & DR RAJESH MITTAL        
10.00 am  
7 Vikas Vij & P      
7.30 am  
8  RAVI TRIVEDI            &  RAMAN ABROL    
 
9 MERVYN FERNANDIS    &  G. KUMAR*    
8.00 am  
10 Deepak & Anil      
10.00 am  
11 KULTHE                           &  MAHESH THAKKAR          
8.00 am    
12 ADV HANSRAJ PATIL   & MAHESH ROONGTA      
   
13 VEENU & SUBHASH      
8.00 am    
14 VIJAY DESAI  &  VIJAY RAMANATHAN        
10.00 am  
15 JAIN                      &                  SUNIL      
8.30 am  
16 DR KOSHTI    &     MAHAPATRA    
 
17 CLIFF    &         GLEN    
8.30 am  
18 RAJU & KAMBLE      
10.30 am  
19 HEMANT JAGTAP   & PARTNER        
8.30 am    
20 ANIL VYAS   &   SANDEEP      
   
21 Rajan & Navin Sharma      
9.00 am    
22 VIJAY BAONEY       & NYAY NIRGUNE          
10.30 am  
23 Choudhry & Jain      
9.00 am  
24 PAUL MANOHAR          & VIJAY    
 
25 KALPESH SONI                & TIWARI    
9.00 am  
26 SURESH & HARI      
10.30 am  
27 SHAMLA KALE      &  BAVISKAR        
9.30 am  
28 WALIA  &  JHA    
 
29 SURVADE       &  Dr. Krishnamurthy    
9.30 am  
30 PREM SHETTY                & GIRISH KANDPAL      
11:00 AM
31 Q2    
 
32  GUJRATHI                      & LAUNGANI DINESH*  


Copyrights©Reserved 2010. Thane Sports.